Fanu Atribūtika

FK Tukums 2000 jaunā Five Stars Cap cepure, president edition.

FK Tukums 2000 atslēgu turētājs.