Uzmanību!

Uzaicinājums 2000.g. - 2007. g. bērnu vecākiem uz vecāku sapulci, kas notiks 2017.gada 3.aprīlī 18.00 Pauzera pļavās.
Sapulces darba kārtība:
Izmaiņas FK Tukums 2000 iekšējās kārtības noteikumos un iespējamā vienošanās ar jauno futbolistu vecākiem par turpmāko jauno futbolistu sagatavošanu un apmācību.