Publicēts septembra nodarbību grafiks.

01.09.

Sadaļā "KALENDĀRS" publicēts treneru iesniegtais nodarbību grafiks septembrī.